– تولید اولین ورق PVC سخت (PVC Rigid) در ایران در سال ۱۳۷۷ جهت بسته بندی دارو.
– تولید اولین ورق PVC/PVDC در ایران در سال ۱۳۷۹ جهت بسته بندی داروهای حساس به نور و رطوبت.
– تولید اولین ورق PET در ایران در سال ۱۳۸۰ جهت بسته بندی مواد غذایی.
– تولید ورق پلی استایرنPS در سال ۱۳۸۲ جهت تولید ظروف غذایی.
– تولید ورق پلی پروپیلنPP در سال ۱۳۸۲ جهت تولید ظروف غذایی.
– تولید ورق های PVC Shrink در سال ۱۳۸۳٫
– تولید لیبل Shrink Sleeve با چاپ هشت رنگ در سال ۱۳۸۴ به عنوان لیبل و غلاف ظروف و بطری.
– تولید ورق های Lamination (PVC/PE, PET/PE) در سال ۱۳۸۶ جهت بسته بندی مواد غذایی به خصوص مواد غذایی نیمه پخته و فریزری.
– تولید ورق های PVC/PE/PVDC در سال ۱۳۹۴ جهت بسته بندی انواع داروهای بسیار حساس به نور و رطوبت.